BİYOREZONANS YÖNTEMİ

Biyofiziksel temeller

Biyorezonans nedir?

Biyorezonans bir biyo-fiziksel teşhis ve terapi yöntemidir. Tıpkı akupunktur veya homeopatik gibi tamamlayıcı tıp alanına girer ve bilimsel tıbbı tamamlamaktadır.

Operasyon

Etkisi bilimsel olarak ispatlanmış mı?

Biyofizik alanında yapılan sayısız bilimsel araştırma, elektromanyetik sprektrumundan gelen kuvvetlerin biyolojik kontrol mekanizmalarına derin bir etkide bulunduğunu göstermiştir. Bu araştırmalar üniversite tıbbında henüz uygulanmamaktadır. Buna rağmen biyofiziksel esaslar doğrultusunda geçen on yıllar içinde çeşitli tıbbi terapi yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin biri de BICOM biyorezonans yöntemidir. Bunun neticesinde sayısız vaka dokümanları, tecrübe raporları, belgeli uygulama gözetimleri ve etki araştırmaları yapılmıştır. Konuyla ilgili genel bakışı, link üzerinden talep edebileceğini broşürde bulabilirsiniz. Meslek kitapları almanca & ingilizce olarak sipariş edilebilir.

Aşağıdaki alanlarda faaliyet gösteren terapi uzmanları biyorezonans yöntemini başarıyla kullanmaktadır:

 • Dahiliye uzmanları
 • HNO hekimleri
 • Çocuk hekimleri
 • Diş hekimleri
 • Ortopedi uzmanları
 • Ürologlar
 • Jinekologlar
 • Dermatologlar
 • Tedavi uzmanları
 • Veterinerler
 • Hayvan tedavi uzmanları

REGUMED kimdir?

REGUMED GmbH, BICOM biyorezonans cihazları için servis ve satış şirketidir. Link altında daha fazla şey öğrenebilirsiniz.