Kişisel verilerin korunması

Kişisel verilerin korunması

Kişisel verilerin korunması

Kişisel verilerin korunması

Kişisel verilerin korunması beyanı
Kişisel verilerinizi sadece Federal Almanya Cumhuriyeti’nin Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ndaki hükümler çerçevesinde toplar ve kullanırız. Aşağıda kişisel verilerin toplanması ve kullanılması ile ilgili yöntem, kapsam ve amaçlar hakkında size bilgi vereceğiz. Bu bilgilendirmeyi istediğiniz zaman web sitemizde görebilirsiniz.

Sistem içi ve istatistik amaçlarla veri aktarımı ve raporlama işlemi
İnternet tarayıcınız web sitemize erişildiğinde teknik nedenlerle verileri otomatik olarak web sunucumuza aktarmaktadır. Burada söz konusu olan diğer verilerin yanı sıra erişim tarihi ve saati, başvurulan web sitesinin URL’si, alınan veriler, gönderilen verilerin miktarı, tarayıcı türü ve sürümü, işletim sistemi ve IP adresinizdir. Hizmetimizin kullanılması kapsamında girmiş olduğunuz bu veriler diğer verilerden ayrı olarak kaydedilir. Bu verilerin tarafımızca belirli bir şahısla eşleştirilmesi mümkün değildir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla değerlendirilir ve ardından silinir.
Verileriniz her ne şekilde olursa olsun üçüncü şahıslara aktarılmaz.

Envanter veriler
Sizinle aramızda bir sözleşme yapılacağı, kapsamının düzenleneceği veya değiştirileceği durumlarda, bu amaçla ihtiyaç duyulan kişisel verilerinizi toplayacak ve kullanacağız.
Cezai takibat, risk önleme,  Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın ve Askeri Haberalma Teşkilatı’nın kanuni görevlerini yerine getirmek veya fikri mülkiyet haklarının uygulanması gibi amaçlarla yetkili makamların talebi üzerine istisnai durumlarda bu veriler (Envanter veriler) hakkında bilgi verebiliriz.

Kullanım verileri
Kişisel verilerinizi gerekli olduğu takdirde, İnternet hizmetimizi yerine getirmek veya faturalamak amacıyla (Kullanım verileri) toplayacak ve kullanacağız. Bu konuda özellikle hizmetimizi kullanmanızla ilgili olarak kimliğinizin belirlenmesi, başlangıç ve bitiş tarihleriniz ve kullanım kapsamınız ile ilgili veriler ele alınmaktadır.
Cezai takibat, risk önleme,  Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın ve Askeri Haberalma Teşkilatı’nın kanuni görevlerini yerine getirmek veya fikri mülkiyet haklarının uygulanması gibi amaçlarla yetkili makamların talebi üzerine istisnai durumlarda bu veriler (Envanter veriler) hakkında bilgi verebiliriz.

Çerezler
İnternet hizmetimizin fonksiyon kapsamını genişletmek ve daha konforlu bir şekilde kullanmanızı sağlamak için „Çerezler“ denen tanımlama bilgilerini kullanmaktayız. Bu „Çerezler“ yardımıyla web sitemizi açtığınızda veriler sizin bilgisayarınıza kaydedilebilmektedir. Çerezlerin bilgisayarınıza kaydedilmesini tarayıcınızda bununla ilgili ayarlar üzerinden engelleme imkânına sahipsiniz. Ancak bu durumda hizmetimizin kapsamı kısıtlanabilmektedir.

Bilgi edinme hakkı
İnternet hizmetimizin kullanıcısı olarak şahsınıza veya takma adınıza kaydedilmiş veriler hakkında bilgi talep etme hakkına sahipsiniz. Talebinize göre bu bilgi elektronik yolla da gönderilebilir.


Google Analytics
Bu web sitesi Google Inc. („Google“) firmasının web analiz hizmeti olan Google Analytics ve Google Remarketing hizmetini kullanmaktadır. Google Analytics, kullanıcıların bilgisayarına kaydedilen ve web sitesinin kullanım analizini yapan metin dosyalarını "çerezler/tanımlama bilgileri" kullanır. Bu web sitesini kullanmanızla ilgili çerezler tarafından oluşturulan bilgiler genellikle ABD'de yer alan bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır.
Bu web sitesinde IP anonimleştirmenin aktive edilmesi durumunda, kullanıcıların IP adresi Google tarafından Avrupa birliği üye ülkeleri içinde veya Avrupa Ekonomik Topluluğu anlaşması kapsamında yer alan diğer sözleşmeye taraf olan ülkelerde kısaltılır. Sadece istisnai durumlarda tam IP adresi ABD'de yer alan bir Google sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır. Bu web sitesinde IP anonimleştirme aktiftir. Web sitesinin kullanımını değerlendirmek, site aktivite raporlarını derlemek ve site operatörüne site ve İnternet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sunmak için Google bu bilgileri site operatörü adına kullanır. Google Analytics çerçevesinde tarayıcınız tarafından aktarılan IP adresi, Google tarafından sağlanan diğer verilerle birleştirilmeyecektir.
Daha detaylı bilgileri ve kesin kuralları aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz:
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Kullanıcılar tarayıcı yazılımınızın ilgili ayarlarını seçerek çerezlerin kaydedilmesi engellenebilir; ancak bu takdirde sitenin tüm özelliklerini bazı durumlarda tam kapsamlı olarak kullanılamayacağı konusunda kullanıcıları uyarmak isteriz. Bunun dışında kullanıcılar çerezler tarafından oluşturulan ve web sitesini kullanmaya dayalı verilerin (kendi IP adresiniz dahil) Google'a aktarımını ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini aşağıda verilen bağlantı üzerinde bulunan tarayıcı eklentisini indirip bilgisayarlarına kurarak önleyebilir:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de